Klar til besøg

Klar til besøg

Når du ringer til mig og bestiller en haveplan, en haveskitse eller haverådgivning, aftaler vi en tid til et havebesøg. Det er vigtigt, at alle der skal have indflydelse på haveplanen er til stede, når jeg kommer på besøg.

Inden besøget vil jeg bede dig om at lave en plan over grunden, og tænke lidt over dine ønsker og behov. Hvis der er stauder i haven, som du ønsker genbrugt, må du meget gerne skrive en liste med deres navne og farver.

Plan over grunden

Jeg vil gerne have at tegningen bliver i mål 1:100 (1 cm på planen er 1 meter i virkeligheden) eller evt. i mål 1:200, hvis haven er meget stor. Du kan bruge almindeligt ternet papir, som du sætter sammen med tape. Tegningen skal blot være klar til jeg kommer.

Et matrikelkort eller en beliggenhedsplan over grunden, kan være en hjælp til optegningen. Matrikelkortet følger som regel med husets papirer, eller kan fås på kommunens tekniske forvaltning. Nogle kommuner har det desuden på deres hjemmeside. Vær opmærksom på at hjemmeside-kortene ofte viser husets tag og ikke murene. En tegning over huset, eller facadetegninger, vil være en hjælp til at tegne døre og vinduer ind.

Indtegn grunden og en nordpil på papiret. Indtegn derpå huset, med markering af døre og vinduer. Hvis huset tegnes ud fra et matrikelkort eller lignende, tages nogle kontrolmål fra hushjørnerne og vinkelret ud til skel. Det sker nemlig, at huset er placeret anderledes på kortet end i virkeligheden.

Eksisterende carport, skure, belægning, dæksler, træer, større buske, bede og hække mv. der skal bevares, eller måske skal bevares, tegnes ind på papiret. Skråninger, trapper og støttemure tegnes også ind; meget gerne med angivelse af højder. Brug helst husets sokkelhøjde som udgangspunkt

For at kunne tegne genstandene præcist ind, udspænder man lange snore eller et langt målebånd fra hushjørnerne og vinkelret ud til skel. Mål afstanden langs snoren/målebåndet fra hushjørnet og til man er vinkelret ud for genstanden. Derpå måles afstanden fra snoren/målebåndet og til genstanden.

Hvis du ikke har mod på at lave opmålingen, kan jeg lave den med dig. Det koster 390 kr. inkl. moms pr. halve time.

Ønsker og behov

Inden jeg kommer, må du meget gerne tænke over hvilke ønsker du har til haven. Lad dig inspirere af eksemplerne på haveplaner.

– Hvilke funktioner skal der være i haven ? Siddepladser, afskærmning, leg, afskæringsblomster, køkkenhave…
– Hvilken stil og stemning skal der være i haven ? Find gerne billeder, der viser hvad du godt kan lide.
– Ønsker du nogle bestemte plantetyper eller farver, eller har du måske konkrete planteønsker ?
– Er der servitutter på grunden ?
– Hvis en carport eller andre bygninger skal placeres på grunden, vil jeg bede dig om at undersøge hvor byggelinierne går.

 

Eksempel på grundplan