Frodig forhave

Denne forhave består af et stort haverum med skovagtig beplantning foran huset, og en parkeringsplads i hver side.

I haverummet er der tre højstammede paradisæbletræer med smuk blomstring og frugtsætning. Her er også blomstrende buske, frodige stauder, blomsterløg og et effektivt bunddække. Bunddækket og nogle af buskene er stedsegrønne, så der er noget at se på om vinteren. Der går stier gennem rummet fra fortovet og hen til hoveddøren.

Haverummet er afskærmet af en hæk mod parkeringspladserne og mod vejen. Det sikrer med tiden at biler ikke forstyrrer haveoplevelsen, hverken når man går igennem haverummet, eller set inde fra huset.