Haveplan

Frodig forhave

Denne forhave består af et stort haverum med skovagtig beplantning foran huset, og en parkeringsplads i hver side.

I haverummet er der tre højstammede paradisæbletræer med smuk blomstring og frugtsætning. Her er også blomstrende buske, frodige stauder, blomsterløg og et effektivt bunddække. Bunddækket og nogle af buskene er stedsegrønne, så der er noget at se på om vinteren. Der går stier gennem rummet fra fortovet og hen til hoveddøren.

Haverummet er afskærmet af en hæk mod mod parkeringspladserne og mod vejen. Det sikrer med tiden at biler ikke forstyrrer haveoplevelsen, hverken når man går igennem haverummet, eller set inde fra huset.

 
Kig mod hoveddør
Anden sti til hoveddør
Sti langs hus
Kig mod øst
Haven er nyanlagt og derfor er mange planter endnu små. Tilbage